elevate lyrics: elevate

DAMI NG SMOKE, NAG-LOAD, NAG-TOKE NA-CHOKE TAPOS NAG-ELEVATE MALAMANG DOPE, NAG-COKE, NA-BROKE KASI HINDI KA NAG-BEHAVE

DAMI NG SMOKE, NAG-LOAD, NAG-TOKE NA-CHOKE TAPOS NAG-ELEVATE MALAMANG DOPE, NAG-COKE, NA-BROKE KASI HINDI KA NAG-BEHAVE

DAMI NG BULLSHIT NA NANGYARI SIGE, TIYAGAAN MO LANG BUONG BYAHE

SIGE, SUMAGAD, NAPUTOL ANG TALI EH ‘DI LUMIPAD BAGO LUMAGHARI

DAMING PATALIM, GALING MO MAGTARI BAGO DUMILIM, TAWAGIN ANG PARI

BAGO TUMIKIM, ISIPIN KUNG BAKIT SIGE, PALIHIM MO LANG GINAGAMIT

KASI BACK TIME, WHEN I NEED TO GET OFF PAIN DON’T LIE, GET THE WEED-MAKING, MORE J’S

GETTING HIGH, GOTTA LIVE WITH MY OWN WAY TONGUE-TIED, I BELIEVE IN MY OWN FAITH

THE VIBE IS MAKING ME CRAZY
BABY, I’M OUT IN VAIN

I’LL KEEP ON PUSHING, IMPROVING TIL I REACH HEAVEN’S GATE

DAMI NG SMOKE, NAG-LOAD, NAG-TOKE NA-CHOKE TAPOS NAG-ELEVATE

MALAMANG DOPE, NAG-COKE, NA-BROKE
KASI HINDI KA NAG-BEHAVE

DAMI NG SMOKE, NAG-LOAD, NAG-TOKE NA-CHOKE TAPOS NAG-ELEVATE

MALAMANG DOPE, NAG-COKE, NA-BROKE
KASI HINDI KA NAG-BEHAVE

DAMI NG SMOKE, NAG-LOAD, NAG-TOKE NA-CHOKE TAPOS NAG-ELEVATE

MALAMANG DOPE, NAG-COKE, NA-BROKE
KASI HINDI KA NAG-BEHAVE

MALAMANG DOPE, NAG-COKE, NA-BROKE
KASI HINDI KA NAG-BEHAVE

PARANG ISANG PELIKULANG
PUMUTOK NG ‘DI NAGYAYABANG

MGA LIRIKO NA KAKALIBANG SA UTAK GALING PERO ‘DI AKO BUWANG

WAIT FOR A MINUTE
BAGO KA LANG KAYA MANAHIMIK

DI KA GINIGIMIK, ALAMIN ANG LIMIT BAGO MAKAPASOK DAPAT ‘DI KA PALASILIP, SILIP

MM, RAMDAM KO ANG GALAWAN MO HINDI KA PWEDE KUNG PEKE PAKIKISAMA MO

MM, RAMDAM KO ANG GALAWAN MO HINDI KA PWEDE KUNG PEKE PAKIKISAMA MO

TALAGANG HINDI KO MAPIGILAN SUMAGAD, SUMABAY SA KARAMIHAN

KASO LANG HINDI KO NAISIPAN PATI ORAS KO LUMILIPAD SA PANAHON

EH ‘DI NGAYON NA SAYANG AT KUNG SUBUKAN LIMITAN

DAMI NG SMOKE, NAG-LOAD, NAG-TOKE NA-CHOKE TAPOS NAG-ELEVATE MALAMANG DOPE, NAG-COKE, NA-BROKE KASI HINDI KA NAG-BEHAVE

DAMI NG SMOKE, NAG-LOAD, NAG-TOKE NA-CHOKE TAPOS NAG-ELEVATE MALAMANG DOPE, NAG-COKE, NA-BROKE KASI HINDI KA NAG-BEHAVE

DAMI NG SMOKE, NAG-LOAD, NAG-TOKE NA-CHOKE TAPOS NAG-ELEVATE MALAMANG DOPE, NAG-COKE, NA-BROKE KASI HINDI KA NAG-BEHAVE

DAMI NG SMOKE, NAG-LOAD, NAG-TOKE NA-CHOKE TAPOS NAG-ELEVATE MALAMANG DOPE, NAG-COKE, NA-BROKE KASI HINDI KA NAG-BEHAVE