Jana Gana Mana Lyrics: National Anthem Lyrics

 

 

JANA GANA MANA
ADHINAYAKA JAY HE
BHARATA BHAGYA VIDHATA
PANJAB SINDHU GUJARAT MARATHA
DRAVIDA UTKALA BANGA
VINDHYA HIMACHAL YAMUNA GANGA
UCHCHALA JALADHI TARANGA
TAVA SUBHA NAME JAAGE
TAVE SUBHA AASHISH MANGE
GAAHE TAVA JAY GAATHA
JANA GANA MANGAL DAAYAK JAY HE
BHARAT BHAGYA VIDHATA
JAY HE JAY HE JAY HE
JAY JAY JAY JAY HE