lupang hinirang lyrics:lupang hinirang

Bayang Magiliw

Perlas ng Silanganan.

Alab ng puso

Sa dibdib mo’y buhay.

Lupang hinirang,

Duyan ka ng magiting,

Sa manlulupig

Di ka pasisiil

Sa dagat at bundok,

Sa simoy at sa langit mong bughaw,

May dilag ang tula

At awit sa paglayang minamahal.

Ang kislap ng watawat mo’y

Tagumpay na nagniningning;

Ang bituin at araw niya.

Kailan pa ma’y di magdidilim.

Lupa ng araw, ng luwalhati’t pagsinta,

Buhay ay langit sa piling mo;

Aming ligaya na ‘pag may mang-aapi

Ang mamatay nang dahil sa iyo.